Skip to main content

Hywel Dda Health Charities

Charity description

Hywel Dda Health Charities logo
Hywel Dda Health Charities - supporting your local health care.

Elusennau Iechyd Hywel Dda - yn cefnogi eich gofal iechyd lleol chi.

Hywel Dda Health Charities supports patients, staff and services within
Hywel Dda University Health Board. We exist to make a difference to the
thousands of people cared for by the University Health Board across
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and beyond each year.We do not
replace NHS funding but use the generous donations we receive from patients,
their families and our local communities to support the University Health Board
to provide services and activities above and beyond what the NHS in Wales can
provide.

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn cefnogi cleifion, staff a Gwasanaethau
o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Rydym yn bodoli er mwyn gwneud
gwahaniaeth i’r miloedd o bobl y mae’r
Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gofalu amdanynt ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a
Sir Benfro a thu hwnt bob blwyddyn. Nid ydym yn disodli cyllid y GIG, ond yn
hytrach rydym yn defnyddio’ch rhoddion i ddarparu mwy o wasanaethau a
gweithgarwch na’r hyn y gall GIG Cymru ei ddarparu.

Charity No: 1147863

Find out more

Website
http://www.hywelddahealthcharities.org.uk/home
Facebook
https://www.facebook.com/HywelDdaHealthCharities
Twitter
https://twitter.com/HywelDdaCharity

How you can help

Fundraise

Collect donations online for this charity

Sponsor

Sponsor a fundraiser who is raising money for this charity

Donate

Make a donation to this charity

MyDonate is not responsible for the content fundraisers post on their pages, but if you see something you feel is offensive or inappropriate, please let us know